Privacy Disclaimer


Deze internetsite wordt u aangeboden door Theme Park Travel. Theme Park Travel heeft het auteursrecht op de inhoud van deze site (alle teksten, beelden en programmatuur). Zonder voorafgaande, schriftelijke toestemming van Theme Park Travel, is het niet toegestaan deze site of enig onderdeel daarvan te kopiëren en/of te veranderen.

Disclaimer
Aansprakelijkheid
Er kan op geen enkele wijze rechten worden ontleend aan, noch aanspraak gemaakt worden op de inhoud van deze website. Hoewel bij de samenstelling van de inhoud van deze internetsite de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt betracht, bestaat de mogelijkheid dat bepaalde informatie (na verloop van tijd) verouderd of niet (meer) correct is. Theme Park Travel is niet aansprakelijk voor de eventuele schade die zou kunnen voortvloeien uit het gebruik van gegevens uit de door Theme Park Travel gecreëerde site. Theme Park Travel wijst hierbij alle aansprakelijkheid af voor schade ten gevolge van het gebruik van deze gegevens of gegevens waarnaar links op deze site(s) verwijst (verwijzen). De gegevens op deze site kunnen zonder waarschuwing worden gewijzigd. Theme Park Travel geeft geen garanties met betrekking tot de aard en de inhoud van de informatie van de site en is niet aansprakelijk voor de inhoud van deze informatie of voor de gevolgen van het gebruik daarvan. Iedere aansprakelijkheid voor eventuele schade ten gevolge van toegang tot en het gebruik van de site, wordt door Theme Park Travel uitdrukkelijk afgewezen. Tevens wordt geen garantie geboden voor het foutloos en ononderbroken functioneren van de site.

Verwijzingen of verbindingen naar andere sites of bronnen die niet eigendom zijn van Theme Park Travel zijn slechts opgenomen ter informatie van de gebruiker van de site. Theme Park Travel is niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid van deze sites of bronnen. Theme Park Travel aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, advertenties, producten of andere zaken op dergelijke sites of bronnen of beschikbaarheid. Theme Park Travel is niet aansprakelijk voor enige vorm van schade of verlies veroorzaakt door of in verband met het gebruik van of door het afgaan op de inhoud, goederen of diensten als aangeboden op dergelijke sites of bronnen.

Privacy verklaring
Theme Park Travel respecteert uw privacy. Alle door u verstrekte persoonlijke gegevens blijven strikt vertrouwelijk. De gegevens kunnen worden gebruikt om u te informeren over het reisaanbod van Theme Park Travel. Door Theme Park Travel verzamelde gegevens zullen nimmer worden uitgeleend, verhuurd of verkocht. Evenmin worden uw gegevens verstrekt of openbaar gemaakt aan andere partijen dan Theme Park Travel, met als uitzondering geldend de partijen welke uw gegevens nodig hebben voor de uitvoering van uw geboekte reis. Door u verstrekte informatie zal met de uiterste zorg worden behandeld.

Hyperlinks
Bepaalde hyperlinks in onze site kunnen u brengen naar sites van derden. Theme Park Travel aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de daar aangeboden informatie

Klikgedrag
Op de website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, zoals de meest gevraagde pagina’s. Het doel hiervan is om de inrichting van de website te optimaliseren, zodat Theme Park Travel haar dienstverlening verder kan optimaliseren.

Vragen
Heeft u naar aanleiding van deze informatie nog specifieke vragen of opmerkingen over ons privacybeleid, dan kunt u contact opnemen met ons op via het contactformulier.

Organisatie
Theme Park Travel
Potgieterstraat 4
6191 EA Beek
Telefoon: 046 423 4200
E-mail: contact@themeparktravel.nl
KVK: 62797557